trò chơi mô tả: câu đố lớn hổ: hổ lớn trò chơi câu đố.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 4799 lần (131.574 kb)

câu đố ghép hình con hổ trò chơi,