trò chơi mô tả: thiên vị Tetris: Tetris clone mà khối đến từ hướng khác nhau 4.
kiểm soát/ hướng dẫn: cháy: không gian, k: xoay, j: di chuyển ngược chiều kim, l: chiều kim đồng hồ di chuyển, p: tạm dừng, esc: menu, phong trào: arrow

, Size: phổ biến: 2.3333333333333, phiếu: 3, chơi 15214 lần (136.713 kb)

logic trò chơi, Tetris trò chơi,