trò chơi mô tả: ben10 mania: kéo và thả các mảnh đúng hơn là hình ảnh nền, bấm vào nút màu đỏ để tạo ra một đoạn mới, kéo nó và đặt nó vào vị trí thích hợp của nó, chỉ là nơi để các vị trí phù hợp
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 3, chơi 6698 lần (280.631 kb)

ben 10 trò chơi, kéo và thả trò chơi, bọn trẻ trò chơi, rất dễ dàng trò chơi, dễ dàng trò chơi,