trò chơi mô tả: ben 10 không gian cách: hướng dẫn các lỗi đúng thông qua đường hầm, để nó không đụng xe để đủ điều kiện để chơi cấp độ khó khăn, chỉ cần di chuyển chuột để đặt lỗi thông qua các khoảng trống của đường hầm
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 4, chơi 6540 lần (977.395 kb)

ben 10 trò chơi, cartoon trò chơi, tên lửa trò chơi, bọ cạp trò chơi,