trò chơi mô tả: giáp hạm: mục đích của trò chơi này là đánh chìm tất cả các tàu của đối phương. bạn và máy tính đầu tiên bố trí tàu trong một khu vực, và sau đó sẽ đưa lần lượt từng đánh bom tàu khác. kể từ khi bạn không biết vị trí của mỗi tàu khác, bạn cần phải bom chiến lược để được hiệu quả như có thể có khi vụ đánh bom tàu.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5377 lần ()

trò vui trò chơi, cổ điển trò chơi, hạm trò chơi,