trò chơi mô tả: phản chiến trường: đây là một trò chơi phòng thủ rất cổ điển, trò chơi kim loại slug bạn cần để tấn công kẻ thù tất cả các loại bỏ oh, đến với thách thức!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng các hoạt động chuột, kéo pháo ra mắt chuột.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 9223 lần (1.84951 mb)