trò chơi mô tả: tiểu đoàn đồng bằng 4: bảo vệ cơ sở của bạn từ các đối thủ, giết tất cả chúng trước khi họ làm bất cứ thiệt hại cho bạn
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng phím mũi tên để di chuyển, không gian chính để bắn

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4197 lần (265.964 kb)

bảo vệ trò chơi, kẻ thù trò chơi, tiểu đoàn trò chơi, đánh bại trò chơi,