trò chơi mô tả: batman & robin jigsaw puzzle: chọn số phần của batman và robin của hình ảnh để giải quyết, kéo và đặt tất cả các mảnh lại với nhau
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để đặt miếng ở những nơi họ

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4892 lần (170.761 kb)

jigsaw trò chơi, trẻ em trò chơi, siêu anh hùng trò chơi, batman trò chơi, robin trò chơi,