trò chơi mô tả: barbie 2010 thời trang: barbie girl 2010 thời trang váy-up game.
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột để di chuyển quần áo

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5310 lần (478.504 kb)

thời trang trò chơi, cô gái trò chơi, barbie trò chơi, 2010 trò chơi,