trò chơi mô tả: cân bằng các con lăn: cân bằng các con lăn ở giữa miễn là bạn có thể, cân bằng đòi hỏi nhiều tập trung, kiểm tra nếu bạn là tốt lúc nó
kiểm soát/ hướng dẫn: phím mũi tên trái và phải để di chuyển

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5056 lần (4.21386 kb)

kỹ năng trò chơi, số dư trò chơi, nhìn thấy trò chơi, tập trung trò chơi, thực hành trò chơi, cao điểm trò chơi, mini trò chơi,