trò chơi mô tả: 3ngày chạy tiểu hành tinh: cạnh tranh trong sự kiện lớn nhất của vũ trụ thể thao ... không yêu cầu một lỗ đen! nhanh như thế nào bạn có thể điều hướng nghề không gian của bạn thông qua các lĩnh vực của tiểu hành tinh, từ vành để lõi, mà không làm mất lá chắn của bạn và chết trong một vòi hoa sen vinh quang của tay chân đông lạnh và kim loại.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để chỉ đạo giữa các tiểu hành tinh, w để tăng tốc, và s để phanh. mỗi khi bạn nhấn một tảng đá bạn bị mất một số lá chắn và động lực của bạn

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 10277 lần (6.21527 mb)

3ngày trò chơi, cao điểm trò chơi, đua xe trò chơi, cạnh tranh trò chơi, timed trò chơi, spaceship trò chơi, tiểu hành tinh trò chơi,