trò chơi mô tả: sát thủ sigma chương 1: sát thủ và quái vật của doom: chương 1, ngọn lửa rồng
kiểm soát/ hướng dẫn: một + phím mũi tên để tấn công kết hợp, một + một + một cuộc tấn công kết hợp

, Size: phổ biến: 4.5714285714286, phiếu: 14, chơi 14933 lần (7.23864 mb)

monster trò chơi, sát thủ trò chơi, ninja trò chơi,