trò chơi mô tả: đỉnh cao: đỉnh cao cuối cùng của giải đấu trực tuyến miễn phí nhiều trường quay chương trình trò chơi hay bạn bè trực tuyến ...
kiểm soát/ hướng dẫn: các phím mũi tên để di chuyển, nhấp chuột trái để chụp

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 12005 lần (4.86686 mb)

nghiện trò chơi,