trò chơi mô tả: Amelia tạo thành: Amelia làm lên trò chơi, trò chơi makeover Amelia, chơi trò chơi trực tuyến miễn phí các cô gái, tất cả mới tạo thành và makeover trò chơi
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4.6, phiếu: 5, chơi 11349 lần (208.838 kb)

trẻ em trò chơi, makeover trò chơi, barbie trò chơi, Doll maker trò chơi, bratz trò chơi, thời trang girl trò chơi,