trò chơi mô tả: bảng chữ cái bộ sưu tập: thu thập các chữ cái và rơi xuống đúng nơi
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.4285714285714, phiếu: 7, chơi 11363 lần (51.7734 kb)

bảng chữ cái trò chơi,