trò chơi mô tả: mahjong Capone al: lớn gây nghiện cao chất lượng phổ biến Capone biến thể của cổ al mahjong thách thức bạn để chơi trò chơi, các giải thưởng đầu tiên là cuộc sống. là người chiến thắng! gạch mô tả những điều cần thiết của gangster. bấm vào ở trùng mở khóa các mục để xóa chúng. mục được mở khóa khi hai của nó bên cạnh được mở. xóa tất cả gạch và công bố kết quả tốt nhất. có 20 mức độ và hình ảnh cực kỳ ấn tượng.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.2, phiếu: 5, chơi 24931 lần (2.48967 mb)

mahjong trò chơi,