trò chơi mô tả: 50 cấp độ: một trò chơi đầy thách thức của các cấp 50, đi xa như wits của bạn có thể dẫn bạn đến
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để di chuyển

, Size: phổ biến: 2, phiếu: 2, chơi 8274 lần (21.3115 kb)

trò vui trò chơi, 50 cấp trò chơi, mát mẻ trò chơi, dài trò chơi,