คำ อธิบาย เกมส์: คุณโลกเกมเมือง : ทราบว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกมี?
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: คลิกบนแผนที่โลกที่คุณคิดว่าเมืองที่แสดงเป็น

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 4338 ครั้ง (640.268 kb)

ทักษะ เกมส์, สำหรับเด็ก เกมส์, การซักถาม เกมส์, ภูมิศาสตร์ เกมส์, โลก เกมส์, หน่วยความจำ เกมส์, เมือง เกมส์,