คำ อธิบาย เกมส์: ฉันเป็นใคร วัตถุ : ผู้ am i ระเบียนแสดงเป็นเกมถัดไปที่ am i? วัตถุ คุณสามารถเดาสิ่งที่เป็นวัตถุในภาพก่อนเวลาหมดแล้ว
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 2, เล่น 4631 ครั้ง ()

ลึกลับ เกมส์, รูปภาพ เกมส์, วัตถุ เกมส์, เดา เกมส์,