คำ อธิบาย เกมส์: ฝึกอาวุธ : ฝึกอาวุธเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในกองทัพ ภาพภาพถ่ายของพวกเขาในเกมจิ๊กซอนี้ คุณจะพยายามแก้ปัญหาที่มีระดับยากที่แตกต่างกัน
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: เลือกระดับและรูปภาพของคุณและทำการเก็บรวบรวมชิ้นจิ๊กซอว์ดีที่สุดทักษะ

, Size: นิยม: 4, คะแนนเสียง: 2, เล่น 5235 ครั้ง (1.08375 mb)

ทักษะ เกมส์, สงคราม เกมส์, ปืน เกมส์, อาวุธ เกมส์, นกปากซ่อม เกมส์, ปืน เกมส์, สมอง เกมส์,