คำ อธิบาย เกมส์: กองหลังเมืองเมือง : กองหลังเมืองเมือง -- ยิงคนต่างด้าวที่เข้ามา ฆ่าบอสสุดท้าย คุณจะรอด?
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: หลีกเลี่ยงคนต่างด้าว ทั้งหมด bosses.. ทำลายเจ้านายสุดท้ายเพื่อชนะเกมแป้น. ใช้แป้นลูกศรเพื่อ -- ทำลายย้ายไฟไหม้, q -- ออกจาก

, Size: นิยม: 3.6, คะแนนเสียง: 5, เล่น 13899 ครั้ง (906.529 kb)

ต่อต้าน เกมส์, โจมตี เกมส์, คนต่างด้าว เกมส์, ยาน เกมส์, กอง หลัง เกมส์,