คำ อธิบาย เกมส์: การสนทนา : เก็บการสนทนาไปกับเกมที่ทดสอบหน่วยความจำของคุณ
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ผู้เข้าพักแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นใดอย่างหนึ่งหลังจากที่อื่นเมื่อเรื่องที่ดีและขนาดเล็ก ทำซ้ำต่อเนื่องเพื่อให้การสนทนาไปโดยคลิกที่บุคคลในลำดับเดียวกันนี้

, Size: นิยม: 2, คะแนนเสียง: 7, เล่น 11213 ครั้ง (419.504 kb)

หน่วยความจำ เกมส์,