คำ อธิบาย เกมส์: รัฐ japan Tetris : Tetris รัฐเป็นเกมที่น่าสนใจด้านการผสมของเกมที่นิยม'Tetris'และภูมิศาสตร์ แทนตำแหน่งบล็อก Tetris ทั่วไปคุณระบุตำแหน่ง / ประเทศที่ตั้งที่เหมาะสมของ
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ไฟ : spacebar, แป้นลูกศรเพื่อเคลื่อนไหว

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 4703 ครั้ง ()

ภูมิศาสตร์ เกมส์, tetris เกมส์, ประเทศญี่ปุ่น เกมส์,