คำ อธิบาย เกมส์: cranckers พื้นที่ : ดีที่สุดของทุกเกมอาเขต
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: การเคลื่อนไหว : ปุ่มลูกศร

, Size: นิยม: 4.25, คะแนนเสียง: 4, เล่น 27527 ครั้ง (109.978 kb)

อาเขต เกมส์, ปืนพื้นที่ เกมส์,