คำ อธิบาย เกมส์: โชคทหาร : 1,923 ปีในอินโดนีเซียที่จังหวัดอาเจะห์ถึง 1904 มีการต่อสู้กับดัตช์ ที่เราเคยต่อสู้เพื่อเสรีภาพของอินโดนีเซีย เลือดหลายชีวิตมากเราจะสูญเสียมัน ด้วยจิตวิญญาณอิสระอย่างเต็มที่สำหรับเราสู้นั้น เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเราไม่ทราบว่าเรายังคงชีวิตหรือตาย สงครามเริ่มต้นเราจะไม่กลัวกับ bullet, ปืน, รถถังหรือเครื่องบินเจ็ท ในหัวใจเพียงแค่เราต่อสู้เพื่อ Raya อินโดนีเซีย
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 4, คะแนนเสียง: 2, เล่น 9822 ครั้ง (1.75035 mb)

ทหาร เกมส์,