คำ อธิบาย เกมส์: ท้าทายปุ่มสะท้อน : เกมทดสอบสะท้อน กดซ้ายและขวาตามหน้าจอเร็วที่สุดถึงคะแนนสูงสุด
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ใช้ซ้ายและขวาปุ่มลูกศรเพื่อสอดคล้องกับคำแนะนำในหน้าจอ . 1 เกม : กดวงกลมทิศทางของที่เกี่ยวกับตารางเพื่อให้ได้ 5 คะแนน แต่ถ้าคุณกดผิดจะเสียคะแนน . เกม 2 : กดซ้ายขวาแล้วเป็นอย่างรวดเร็ว เป็นไปได้ที่จะได้รับคะแนนสูงสุด . ชุดของคะแนนในแต่ละเกมให้คุณคะแนนสุดท้ายโชคดี

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 4754 ครั้ง (26.2529 kb)

ทักษะ เกมส์, การปฏิบัติ เกมส์, คะแนนสูง เกมส์, ท้าทาย เกมส์, สะท้อน เกมส์, ปุ่ม เกมส์,