คำ อธิบาย เกมส์: remake ของ ponpoko เกมคลาสสิก : สัตว์คล้ายหมีเล็ก เดินปีนข้ามและกินในเวลา มีโบนัสเวลาและรูปแบบหลายขั้นตอน
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ย้าย : ปุ่มลูกศรข้าม : รหัสพื้นที่

, Size: นิยม: 4.4, คะแนนเสียง: 5, เล่น 6814 ครั้ง (90.8554 kb)

อาเขต เกมส์, คลาสสิก เกมส์, สัตว์คล้ายหมีเล็ก เกมส์,