คำ อธิบาย เกมส์: ใกล้ : การเลือกบล็อกและทำให้มันเป็นหนึ่งเส้นแนวนอนหรือแนวตั้ง
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 10432 ครั้ง (84.7812 kb)

ความใกล้ชิด เกมส์,