คำ อธิบาย เกมส์: ทางทิศเหนือไปยังเกาะ oranjie : เหนือเพื่อ oranjie เกาะเป็นเสมือนเครื่องอาเขตสวนสนุกที่มีธีมเกี่ยวกับการเดินเรือ สนุก!
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ทางตอนเหนือมุ่งหน้าไปยังเกาะ oranjie โดยหยุดเข็มชี้สีแดงใน"สีแดง"n ภายในแต่ละเข็มทิศ. ระวัง! มันเป็นอันตรายออกมี

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 8777 ครั้ง (2.41001 mb)

อาเขต เกมส์, ละเมิดลิขสิทธิ์ เกมส์, เกาะ เกมส์, นันทนาการ เกมส์,