คำ อธิบาย เกมส์: อเมริกาเหนือแสวงหา geo : คุณสามารถค้นหาประเทศในทวีปอเมริกาเหนือบนแผนที่? นำทักษะทางภูมิศาสตร์เพื่อทดสอบ
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: เลือกประเทศที่แสดงบนแผนที่ก่อนเวลาหมด

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 5333 ครั้ง ()

สำหรับเด็ก เกมส์, การศึกษา เกมส์, ภูมิศาสตร์ เกมส์, โลก เกมส์, โลก เกมส์, โลก เกมส์, การเรียนรู้ เกมส์, แผนที่ เกมส์, อเมริกาเหนือ เกมส์,