คำ อธิบาย เกมส์: การป้องกัน Magic : คลิกเมาส์ค้างไว้และการโจมตีการโจมตีพื้นที่พิเศษ (เมื่อแถบเต็ม)
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 3.5, คะแนนเสียง: 2, เล่น 33368 ครั้ง (1.32719 mb)

มหัศจรรย์ เกมส์, การป้องกัน เกมส์,