คำ อธิบาย เกมส์: หนีช่างปั้นทรมาน: ช่วยช่างปั้นนายเพื่อหนีห้องที่เขาถูกล็อคโดยเกมนี้มีกฎเดียวกับเกมหนีห้องอื่นๆเพียงคลิกเพื่อค้นหาวัตถุที่ซ่อน
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: คลิกเพื่อค้นหาวัตถุ

, Size: นิยม: 4.3333333333333, คะแนนเสียง: 3, เล่น 5401 ครั้ง (1.60079 mb)

ชี้และคลิก เกมส์, พบวัตถุที่ซ่อน เกมส์, หนีรอด เกมส์, ภาพเคลื่อนไหว เกมส์, ห้อง เกมส์, หนีห้อง เกมส์, วัตถุที่ซ่อน เกมส์, ห้องเก็บ เกมส์,