คำ อธิบาย เกมส์: ตั๊กแตนยูอิจิ : ยูอิจิขอตั้งใหม่กระโดดลง spaceships บันทึก! กดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อกำหนดอำนาจและปล่อยให้กระโดด!
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: กดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อกำหนดอำนาจและปล่อยให้กระโดด

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 4355 ครั้ง (979.884 kb)

ทักษะ เกมส์, ทัศนียภาพ เกมส์, ระยะเวลา เกมส์, เรไร เกมส์,