คำ อธิบาย เกมส์: อัญมณี swap ii: ใน เกม นี้ จะ มี จำนวน อัญมณี จัด ใน รูป แบบ ใด. คุณ ต้อง สลับ ตำแหน่ง ของ อัญมณี เพื่อ ให้ 3 หรือ มากกว่า อัญมณี ชนิด เดียวกัน เชื่อม ต่อ ยาว เหยียด แล้ว พวก เขา จะ ถูก ทำลาย. เพื่อ ล้าง ระดับ ที่ คุณ ต้อง ทำลาย อัญมณี ใน ทุก ตำแหน่ง ของ แบบ. เกม มี มากกว่า เมื่อ ครั้ง เป็น ค่า. จะ มี รูป แบบ ที่ แตก ต่าง กัน ใน แต่ละ ระดับ ใหม่.
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: การ เคลื่อนไหว: mouse

, Size: นิยม: 4, คะแนนเสียง: 2, เล่น 5982 ครั้ง (333.164 kb)

ประดับด้วยเพชรพลอย เกมส์, แลกเปลี่ยน เกมส์, อัญมณี เกมส์, การแลกเปลี่ยน เกมส์, fupa เกมส์,