คำ อธิบาย เกมส์: เก็บดอกไม้: เก็บดอกไม้ล้มลงในตะกร้าโดยเลื่อนขวาตะกร้า - ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวาและซ้ายคุณคะแนนสูงถึงจำนวนของดอกไม้ที่คุณเก็บสำเร็จและมีเวลาทำงาน
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ขวาไปซ้ายใช้ขวา / ซ้ายปุ่มลูกศร

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 5224 ครั้ง (159.518 kb)

เก็บ เกมส์, น่ารัก เกมส์, เก็บ เกมส์, ดอกไม้ เกมส์, จับใจ เกมส์,