คำ อธิบาย เกมส์: Dodger : เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวของคุณหลบทุกองค์ประกอบสี่เหลี่ยมและมีชีวิตอยู่
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: เม้าส์

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 9728 ครั้ง (235.852 kb)

สี่เหลี่ยม เกมส์, speed เกมส์, dodging เกมส์,