คำ อธิบาย เกมส์: ล่าหมูป่า : ฆ่าทั้งหมดของสุกร crazed
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: การเคลื่อนไหว : ปุ่มลูกศร

, Size: นิยม: 3.375, คะแนนเสียง: 8, เล่น 16157 ครั้ง (1.76666 mb)

การล่าสัตว์ เกมส์, ปืน เกมส์, ปล้น เกมส์, invaders พื้นที่ เกมส์,