คำ อธิบาย เกมส์: tetris อคติ : โคลน Tetris ที่บล็อกมาจากทิศทางที่แตกต่างกัน 4
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: k พื้นที่ : : ไฟหมุน, j : ทวนเข็มนาฬิกาย้าย, l : ย้ายตามเข็มนาฬิกา, p : หยุด, ESC : เมนูการเคลื่อนไหว : ลูกศร

, Size: นิยม: 2.3333333333333, คะแนนเสียง: 3, เล่น 15217 ครั้ง (136.713 kb)

ตรรกะ เกมส์, tetris เกมส์,