คำ อธิบาย เกมส์: asia แสวงหา geo : คุณสามารถค้นหาประเทศในเอเชียในแผนที่? นำทักษะทางภูมิศาสตร์เพื่อทดสอบ
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: เลือกประเทศที่แสดงบนแผนที่ก่อนเวลาหมด

, Size: นิยม: 4.4, คะแนนเสียง: 5, เล่น 5741 ครั้ง ()

สำหรับเด็ก เกมส์, การศึกษา เกมส์, ภูมิศาสตร์ เกมส์, โลก เกมส์, โลก เกมส์, โลก เกมส์, การเรียนรู้ เกมส์, แผนที่ เกมส์, เอเชีย เกมส์,