คำ อธิบาย เกมส์: นักบิน arrow: หลีก เลี่ยง รูป ทรง! บิน arrow ผ่าน ถ้ำ ใช้ up arrow เท่านั้น!
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 3, คะแนนเสียง: 1, เล่น 4070 ครั้ง (30.2412 kb)

เลี่ยง เกมส์, บิน เกมส์, arrow เกมส์, avoider เกมส์, วัตถุ เกมส์,