คำ อธิบาย เกมส์: ผจญภัยปราสาทโบราณ : การผจญภัยปราสาทโบราณเป็นจุดและคลิกเกมวัตถุที่ซ่อนอยู่ ถึงเวลาที่จะใช้ทักษะการสังเกตของคุณเพื่อค้นหาวัตถุที่ซ่อนอยู่ พบวัตถุที่ซ่อนอยู่ในเวลาที่กำหนด -- 5 นาที คลิก hint""ปุ่มสำหรับช่วย หลีกเลี่ยงการคลิกโดยไม่จำเป็นเป็นอย่างอื่นคะแนนของคุณจะได้รับลดลง
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: ใช้เมาส์ชี้และคลิก

, Size: นิยม: 2, คะแนนเสียง: 2, เล่น 7408 ครั้ง (707.826 kb)

ชี้และคลิก เกมส์, ปราสาท เกมส์, วัตถุที่ซ่อน เกมส์, วัตถุ เกมส์, ค้นหา เกมส์, โบราณ เกมส์,