คำ อธิบาย เกมส์: africa แสวงหา geo : คุณสามารถค้นหาประเทศในแอฟริกาในแผนที่? นำทักษะทางภูมิศาสตร์เพื่อทดสอบ
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: เลือกประเทศที่แสดงบนแผนที่ก่อนเวลาหมด

, Size: นิยม: 2, คะแนนเสียง: 2, เล่น 5531 ครั้ง ()

สำหรับเด็ก เกมส์, การศึกษา เกมส์, ภูมิศาสตร์ เกมส์, โลก เกมส์, โลก เกมส์, ทวีปแอฟริกา เกมส์, โลก เกมส์, การเรียนรู้ เกมส์, แผนที่ เกมส์,