คำ อธิบาย เกมส์: ทดสอบนอกจากนี้: เกมของสมการทางคณิตศาสตร์ที่นอกจากจะปรากฏและคุณควรจะหาผลรวมของตัวเลขที่แสดงให้แก้สมการให้คะแนนของคุณเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกคำตอบที่ถูกต้องทุก
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ:

, Size: นิยม: 3.6666666666667, คะแนนเสียง: 3, เล่น 5893 ครั้ง (452.081 kb)

สำหรับเด็ก เกมส์, นอกจากนี้ เกมส์, ทดสอบ เกมส์, ตอบ เกมส์, เลือก เกมส์, ที่ถูกต้อง เกมส์, จิตใจ เกมส์, การซักถาม เกมส์, เลข เกมส์,