คำ อธิบาย เกมส์: 15teens : 15 บล็อกการจัดเรียงตามจำนวนของพวกเขา (1,2,3, ... 14,15)
การ ควบคุม/ คำ แนะนำ: จัดเรียงบล็อกตามตัวเลขของพวกเขา (1,2,3, ... 14,15) โดยการย้ายไปยังเซลล์หนึ่งว่างเปล่า คลิกที่ปิดกั้นเพื่อย้ายไปยังเซลล์ว่าง เมื่อมีการจัดเรียงบล็อก -- คุณอาจไปที่ระดับถัดไป

, Size: นิยม: 4, คะแนนเสียง: 3, เล่น 28777 ครั้ง (776.537 kb)

ตรรกะ เกมส์, การศึกษา เกมส์, ตัวต่อสัตว์ เกมส์,