Spel beskrivning: missil avoider: undvika missiler så länge du kan för att tjäna poäng
kontroller/ instruktioner: använda pilknapparna

, Size: popularitet: 3, röster: 1, Spelas 4415 Gånger (37.1103 kb)

dodge spel, space spel, rocket spel, missil spel, alien spel, fartyg spel, Avoider spel, Halo spel, framtid spel, Nuke spel,