Spel beskrivning: bias tetris: Tetris-klon där blocken kommer från 4 olika håll.
kontroller/ instruktioner: brand: utrymme, k: rotera, j: flytta moturs, l: rör sig medsols, P: paus, ESC: meny, rörelse: arrow

, Size: popularitet: 2.3333333333333, röster: 3, Spelas 16047 Gånger (136.713 kb)

logik spel, tetris spel,