משחקים תיאור: לנו מנטה: מנסים להפוך את המטבעות נופלים לתוך הקופסאות שלהם.
פקדים / הוראות: כלים מקום על הבמה, בדיקת הגדרות התצורה שלך

, Size: הפופולריות: 4.1428571428571, הצבעות: 14, שיחק 26678 פעמים (4.97290 mb)

פיזיקה משחקים, מטבע משחקים, נפילה משחקים, כסף משחקים, box2d משחקים,