משחקים תיאור: הלוח הבורר: מטרת המשחק הזה היא להפוך את כל הריבועים הלבנים. לחץ כאשר אתה בכיכר, הכיכר ישירות מעל, מתחת, משמאל, ומימין ישתנה צבע כמו הריבוע יהיה נקש. (לבן שחור, שחור לבן). כאשר כל הריבועים הם לבן, לחץ על ניצח "!" לחצן לקדם
פקדים / הוראות:

, Size: הפופולריות: 3, הצבעות: 1, שיחק 3682 פעמים ()

הבורר הלוח משחקים,