משחקים תיאור: הפלך הראש להיפטר: בהודעה שלך כמושל הפלך הראש, אתה צריך לאסוף משאבים כדי לשמור על העיר שלך מאושר. לשנן את מיקומם של פריטים נעלם במשחק הזה הפאזל. גרור את הפריטים בחלק התחתון של המסך כדי בועות הנכון שלהם כדי לשמור על הכפר שוקק. לחץ על כל המטבעות כי ליפול ולהשתמש בהם כדי לקנות כוח קופצים ופריטים בונוס בשוק. להחליף את כל המשאבים לפני רדת הלילה, כך כולם הפלך הראש הוא מאושר, טוב נמאס, וחם!
פקדים / הוראות: לשנן את מיקומם של פריטים נעלמים, גרור את הפריטים בחלק התחתון של המסך כדי לתקן בועות שלהם.

, Size: הפופולריות: 3, הצבעות: 1, שיחק 4017 פעמים (894.366 kb)

בועות משחקים,