משחקים תיאור: צ 'י צ' י: Chichi נשלח על ממצאים חיפושים של תרבויות גלקטיות, אשר ההזדמנויות הפיזית הגוברת של הגבר יש בידי נכסים טבעיים בלתי מוסברת.
פקדים / הוראות: מקשי החצים בשביל לזוז, מקש רווח לירות, מקש SHIFT לחוץ על תפריט משחק לשחק להראות & מחוונים, מקש CTRL עבור בוחרים לצייד

, Size: הפופולריות: 4.25, הצבעות: 4, שיחק 12612 פעמים (3.10788 mb)

פלטפורמה משחקים,